Debata nad planem na kolejne 10 lat dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie

Debata nad planem na kolejne 10 lat dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie

Opis:

Podstawowym dokumentem gospodarki leśnej dla każdego nadleśnictwa jest Plan Urządzenia Lasu (PUL), który sporządza się na 10 lat. Dokument ten, zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu i przede wszystkim określa formę oraz zakres prowadzenia gospodarki leśnej w danej jednostce przez kolejne 10 - lecie.

Obecnie przystąpiono do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie na lata 2020 - 2029 wraz z Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

W ramach czynności opracowujących zwołano w dniu 13.06.2017r.                 w siedzibie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP). Komisji przewodniczył oraz prowadził obrady Pan Krzysztof Sielecki - Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie ds. gospodarki leśnej.

Z założenia, obrady KZP są otwarte dla społeczeństwa, a ich celem jest sformułowanie ,,Założeń do planu urządzenia lasu’’ oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000. Dyskusja na posiedzeniu KZP opiera się na przedstawianym Referacie Nadleśniczego oraz Koreferacie Naczelnika Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki. 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć czynny udział w tym spotkaniu, ufając, iż tak liczne grono zabierających głos przyczyni się do rzetelnego opracowania „Założeń” do kolejnego PUL w naszej jednostce.

 

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi procedurami, w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu zapewniona jest możliwość zapoznania się z założeniami do planu, a także składania do nich uwag i wniosków. Informacja o powyższym zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP i lokalnej prasie.    

Pobierz aplikację