LOP w lesie

LOP w lesie

Opis:

W pierwszą sobotę września do strzeleckich lasów przybyli członkowie Ligi Ochrony Przyrody ZO Gorzów Wlkp..

Szkolenie wyjazdowe dla opiekunów szkolnych kół LOP odbyło się pod nazwą „Poznajemy formy ochrony przyrody w województwie lubuskim”, a jego część terenowa przeprowadzona została w leśnictwach Wilanów, Wełmin i Górki.

Objazd terenowy rozpoczął się od zwiedzania Rezerwatu Przyrody „Wilanów” – najstarszego rezerwatu w Nadleśnictwie Strzelce Kraj., dalej uczestnicy podziwiali uroki krajobrazu w rezerwacie  „Rzeka Przyłężek”. Przewodnikiem po tych obiektach był gospodarz terenu : leśniczy, Pan Władysław Bortnowski.

Dalej trasa szkolenia wiodła przez lasy gospodarcze leśnictw Wełmin i Górki, gdzie przewodnikiem była Specjalistka Służby Leśnej, Pani Daria Wyrembelska-Wacławska, która charakteryzując gospodarkę leśną nadleśnictwa duży nacisk położyła na klęskę wiatrołomów jaka miała miejsce dokładnie rok temu. Ilustracją do słów Specjalistki był pokaz filmu promocyjno-dokumentalnego przedstawiający trudy zagospodarowania terenów poklęskowych.

Ostatnim elementem szkolenia był spacer szlakiem rowerowo-pieszym „Osobliwości rezerwatów”, gdzie przedstawione zostały obiekty zagospodarowania turystycznego oraz edukacyjnego n-ctwa wraz z omówieniem i wypróbowaniem aplikacji turystycznej „Puszcza Gorzowska”. Finałem sobotniego szkolenia była próbka zajęć edukacyjnych, jakie można przeprowadzać podczas wizyty w lesie, a które Nadleśnictwo Strzelce Kraj. pragnie włączyć do swojej oferty edukacyjnej. Logopedyczne ćwiczenia oddechowe mające na celu wykształcenie właściwego dla mowy oddechu przeprowadziła Pani Alicja Śliga ( logopeda i nauczyciel muzyki).

 

Liga Ochrony Przyrody – (LOP), najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce mająca na celu ochronę przyrody; posiada status organizacji pożytku publicznego.

Więcej: www.lop.org.pl

 Oprac. D. W-W. 

Foto:arch N-ctwa Strzelce Kraj. 

Pobierz aplikację