Nadleśnictwo Kłodawa

Nadleśnictwo Kłodawa

Opis:

Nadleśnictwo Kłodawa położone jest w północnej części województwa lubuskiego na terenie czterech gmin: Kłodawa, Santok, Zwierzyn i Miasto Gorzów. Powierzchnia gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa wynosi blisko 18 000 ha.

Badania geologiczne wskazują, że obszar, na którym położone jest obecnie Nadleśnictwo, w większości pokrywały niedostępne lasy i bagna. Pozostałością po tym olbrzymim kompleksie leśnym jest niewątpliwie obecna Puszcza Gorzowska.

Nasze lasy charakteryzują się niezwykłą mozaiką siedlisk. Znajdują się tutaj cenne torfowiska, wielogatunkowe lasy, pachnące żywicą bory, a nawet malownicze wrzosowiska. Najcenniejsze fragmenty lasów podlegają ochronie rezerwatowej. Na terenie Nadleśnictwa Kłodawa występują również inne formy ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu „2-Puszcza Barlinecka”, pomniki przyrody - zarówno ożywionej jak i nieożywionej oraz użytki ekologiczne. Część lasów Nadleśnictwa stanowi obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz wchodzi w skład Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. W kłodawskich lasach można natknąć się na wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, m.in.: długosza królewskiego, rosiczkę okrągłolistną, storczyka krwistego,  jak również bielika, kanię rudą, orlika krzykliwego czy bociana czarnego. Miejsca gniazdowania niektórych ptaków objęto specjalnymi strefami ochronnymi.

Tereny Nadleśnictwa, poprzez swoje położenie w bezpośrednim sąsiedztwie dynamicznie rozwijającej się aglomeracji miejskiej, jaką jest Gorzów Wielkopolski, stanowią dla okolicznej ludności wyjątkowe miejsce do korzystania z wypoczynku na łonie natury. Przyroda dostarcza odwiedzającym niezapomnianych wrażeń. Urokliwe wąwozy z leniwie płynącymi strumieniami, czy liczne jeziora, nad którymi spotkać można wiele gatunków ptaków wodnych, gwarantują niezapomniane przeżycia wszystkim miłośnikom przyrody. Leśne wędrówki uatrakcyjnia również stale rozwijająca się baza turystyczna i edukacyjna, na którą składają się wyposażone w urządzenia turystyczne miejsca postoju pojazdów, ścieżki dydaktyczne, miejsca odpoczynku oraz bogata sieć szlaków turystycznych: pieszych, nordic walking, rowerowych i konnych.  

Nadleśnictwo Kłodawa prowadzi funkcjonalną, zrównoważoną gospodarkę leśną na podstawie planów urządzenia lasu oraz standardów ekologicznej gospodarki. Pozyskiwanie drewna wiąże się nie tylko z potrzebami rynku drzewnego, ale jest również wynikiem działań hodowlanych i ochronnych. Nadleśnictwo zaopatruje rynek w ten odnawialny surowiec, równocześnie sadząc i dbając o nowe pokolenie lasu. Każdy gatunek drzewa ma określony wiek dojrzałości fizjologicznej, zwany przez leśników wiekiem rębności. Przetrzymywanie drzew powyżej tego wieku powoduje ich zamieranie i powolny rozkład oraz zwiększa ich podatność na negatywne czynniki środowiska, czego Nadleśnictwo doświadczyło w 2011 roku, kiedy w wyniku gwałtownej burzy z bardzo silnym wiatrem zostały zniszczone głównie najstarsze drzewostany.

Las dzięki dużemu zapotrzebowaniu na drewno zapewnia pracę nie tylko pracownikom Lasów Państwowych, ale również firmom wykonującym usługi leśne, transportowe i przede wszystkim osobom zatrudnionym w firmach przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego.

Nadleśnictwo Kłodawa, gospodarując zarządzanym terenem, realizuje wiele funkcji lasu. Korzystamy z bogactw lasów w sposób zrównoważony, by ich nie zubożyć, gwarantować wzrost zasobów i zwiększać lesistość. Dbamy o różnorodność biologiczną, udostępniamy las masowej turystyce i rekreacji oraz prowadzimy edukację przyrodniczo-leśną. Wszystkie działania wynikające z funkcji lasu traktujemy równorzędnie i priorytetowo.

 

Pobierz aplikację