Mapa

Źródło Boży Dar w Barlinku

Źródło Boży Dar w Barlinku

Barlinek
957462874

Opis:

Miejsce do którego wpływa strumień zwany lodowatym, ze względu na bardzo zimną wodę. Jest to naturalny dopływ akwenu. Strumień tworzy dolinę, w której położony jest interesujący obiekt przyrodniczy Źródło „Boży Dar”.