Mapa

Pętla Kniaziówny z Dankowskiego Jeziora

Pętla Kniaziówny z Dankowskiego Jeziora

Kategoria: Nordic walking Dystans: 2.0 km Poziom trudności: łatwy Czas trwania: 1:00 h

Opis:

Drogą wojewódzką nr 156 ze Strzelec Krajeńskich do Barlinka, przed Dankowem skręcamy w prawo w leśną drogę. Po 200 metrach po prawej stronie drogi znajdują się ruiny mauzoleum rodziny von Brand, ukryte w nasypie ziemnym. Mauzoleum grobowe wzniesiono w stylu neogotyckim w latach 50 XIX wieku. We wnętrzu, widoczne jest pomieszczenie z dwupoziomowymi niszami. Na elemencie konstrukcyjnym mauzoleum umieszczona jest data 1859. Po zwiedzeniu ruin mauzoleum udajemy się nad jezioro Dankowskie (Wielgie), przy którym znajduje się pole biwakowe z obszernymi, zadaszonymi stołami i ławami, tablicami opisowymi, miejscem na ognisko i drewnianym pomostem. Tuż za polem biwakowym ma swój początek ścieżka edukacyjno-kondycyjna, która biegnie wokół naturalnie uformowanego przez lodowiec pagórka w otoczeniu 170-letniego drzewostanu sosnowego. Atrakcją ścieżki są przyrządy do ćwiczeń sprawnościowych oraz kładka prowadząca na „wyspę skarbów". Ścieżką dochodzimy do pola namiotowego, mijamy pomost i łukiem w prawo wchodzimy na ścieżkę, która wiedzie wzdłuż jeziora Dankowskiego. W połowie ścieżki po lewej stronie znajduje się „Leśne Centrum Ekologiczne", w którym dla grup zorganizowanych prowadzone są zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczo-leśnej. Na terenie obiektu znajdują się również: plac zabaw dla dzieci, dąb papieski i obelisk upamiętniający Huberta Jurczyszyna- pierwszego nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie. Następnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156 docieramy do Dankowa, dawnego książęcego miasta brandenburskiej Nowej Marchii, dziś wieś. Po prawej stronie wyniesienie, sztucznie nasypane w okresie późnego średniowiecza, które pełniło rolę gródka strażniczego. Idąc dalej ukazuje się neogotycki kościół z XIX w. w sąsiedztwie zespołu folwarcznego i parku krajobrazowego (teren prywatny), który jest jednym z ciekawszych ogrodów XIX-wiecznych w województwie lubuskim. Wzdłuż muru okalającego teren założenia folwarcznego dochodzimy do bramy wschodniej, zlokalizowanej przy budynku stodoły, stanowiła ona rodzaj reprezentacyjnego wjazdu na teren dziedzińca gospodarczego. Skręcając w prawo, mijamy stajnię z gołębnikiem i budynek dawnej oranżerii, zataczamy łuk w lewo, i dochodzimy do pomnika przyrody-dębu szypułkowego o obwodzie ok. 580 cm. Wracamy tą samą drogą, za bramą wschodnią skręcamy w prawo, gdzie po lewej stronie ulicy zlokalizowany jest budynek dawnej szkoły, obecnie świetlica. Na budynku znajduje się szczegółowy plan Dankowa z opisami. Po prawej stronie drogi zobaczyć można stodołę z czerwonej cegły, stanowiącą rzadki przykład gospodarczego budynku folwarcznego. Drogą brukową dochodzimy do fragmentów wałów obronnych i średniowiecznych fortyfikacji miejskich Dankowa. Tu szlak „Pętla kniaziówny z Dankowskiego jeziora" kończy się.