Mapa

Leśnictwo Karsko

Leśnictwo Karsko

Karsko , Ogrodowa 7
957466512

Opis:

Nazwę leśnictwa przyjęto od miejscowości, w której ma swoją siedzibę, a która oznaczać może „karczunek lasu”. Karsko – wieś wyrosła wśród dużych obszarów leśnych w XIII wieku stanowiła własność ziemską klasztoru Cystersów z Kołbacza. W 1535 roku dobra klasztorne wraz z lasami przejęte zostały przez książąt zachodniopomorskich. Bezpośrednie sąsiedztwo puszczy przypisało Karsku jakoby funkcję myśliwską. W 1624 roku wzniesiono okazały dwór myśliwski zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej. Obok rolnictwa, gospodarka leśna stanowiła główne utrzymanie miejscowej ludności. Na początku XX w. ponad 1/3 mieszkańców pracowała w nadleśnictwie, którego rodowód jest równie stary jak historia miejscowości Karsko. Już w XVI w. utworzono w Karsku domenę państwową stanowiącą podwaliny późniejszego nadleśnictwa Karsko z siedzibą w osiemnastowiecznym dworze. Nadleśnictwo funkcjonowało do 1974 r., kiedy w wyniku reorganizacji w LP do m. Karsko przyłączono części 4 byłych nadleśnictw i utworzono Nadleśnictwo Barlinek z siedzibą w Barlinku. W Karsku natomiast powstało leśnictwo. Jego siedzibą jest „Sekretarzówka” – dom zbudowany w 1915 roku.