Mapa

Żródliskowa Dolina Płoni

Żródliskowa Dolina Płoni

512360946

Opis:

Jest to obszar, który pod względem rzeźby terenu, przypomina obszary Beskidu niskiego do tego stopnia, że miejscowa ludność nazywa go "Bieszczadami Barlineckimi". Najwyższe wzniesienia dochodzą tu do 115 m n.p.m., a najniższe w samej dolinie rzeki Płoni 34,0 m n.p.m. przy ujściu Kanału Młyńskiego i 24 m przy moście w Laskówku. Zbocza doliny urozmaicone są licznymi wąwozami, pokrytymi bardzo pięknymi fragmentami lasów grądowych. W jeziorach i stawach rybnych występuje bogata roślinność wodna z okazałymi zespołami lilii wodnych z grzybieniem białym i grążelem żółtym.