Mapa

Żródło Krynica w Krzynce

Żródło Krynica w Krzynce

Krzynka
957466515

Opis:

Położone na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Wypływająca woda tworzy potok, który przepływa przez Jeziora Stycko i Uklejowe i wpływa do Jeziora Barlineckiego. Między jeziorami Stycko i Uklejowe znajduje się mostek.