Mapa

Użytek ekologiczny „Torfowisko Dolne”, N-ctwo Kłodawa

Użytek ekologiczny „Torfowisko Dolne”, N-ctwo Kłodawa

Opis:

Znajduje się tu pomost łączący brzeg torfowiska z jeziorkiem dystroficznym. Idąc pomostem można – nie szkodząc przyrodzie – oglądać ciekawe rośliny porastające użytek, m.in. rosiczkę okrągłolistną, czermień błotną, żurawinę błotną i całą gamę mchów torfowców. Przy torfowisku znajdują się tablice edukacyjne, które przybliżają zagadnienia związane z torfem,torfowcami i torfowiskami.