Mapa

Rezerwat przyrody Gorzowskie Murawy

Rezerwat przyrody Gorzowskie Murawy

Gorzów Wielkopolski , Saperów 64

Opis:

Rezerwat przyrody Gorzowskie Murawy.

Stepowy rezerwat przyrody o powierzchni 78,3106 ha. Utworzono go w 2006 r. i został on objęty ochroną czynną, której celem jest utrzymanie środowiska w takim stanie, w jakim było w chwili tworzenia rezerwatu. Nadzór nad nim sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody. Ten przepiękny zakątek jest położony w zachodniej części miasta Gorzowa, w dzielnicy Wieprzyce. Stanowi najcenniejszy zabytek tego typu w zachodniej Polsce zachodniej. Stan zachowania roślinności na stromych stokach rezerwatu sprawia, że teren jest niezwykle atrakcyjny pod względem przyrodniczym. Obszar ten charakteryzuje bogactwo gatunków roślin takich jak: murawa ostnicowa Potentillo – Stipetum capillatae, ostnica włosowata, murawa: kłosownicowa, murawa szczotlichowa, kostrzewa szczeciniasta, tymotka Boehmera, szałwia łąkowa, pięciornik piaskowy, krwawnik panoński. Na terenie rezerwatu występują rzadkie i zagrożone gatunki roślin kserotermicznych, a wśród nich: pajęcznica liliowata, ostnica włosowata, ostrołódka kosmata, dzwonek syberyjski, goździk piaskowy, kruszczyk szerokolistny, paprotka zwyczajna, pierwiosnek lekarski, kocanka piaskowa, kruszyna pospolita, bluszcz pospolity. Można też spotkać gatunki chronionych zwierząt, m.in.: świergotka polnego i ślimaka żeberkowanego.

Autor: tekst i fot. Anna Łaniewska