Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie

Opis:

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie jest najmłodszą jednostką Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i położone jest w jej południowo-wschodniej części.
Administracyjnie grunty Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie położone są na terenie dwóch województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego; na terenie trzech powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego i choszczeńskiego. Obejmują sześć gmin: Kłodawa, Strzelce Kraj., Stare Kurowo, Zwierzyń, Dobiegniew i Bierzwnik.

Swoim zasięgiem terytorialnym nadleśnictwo obejmuje 48,3 tyś. ha, a powierzchnia leśna stanowi 34 %, tj. 16,5 tyś. ha. Jednostka funkcjonuje w układzie dwóch obrębów leśnych. Część północno-wszchodnią stanowi Obręb Strzelce Krajeńskie, w skład którego wchodzą leśnictwa: Chomętowo, Długie i Złotawa. Część południowo-zachodnia to obręb Wilanów, który tworzą leśnictwa : Buszów, Danków, Wielisławice, Wilanów, Wełmin, Sławno i Górki.

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie położone jest głównie na obszarze Bałtyckiej Krainy przyrodniczo-leśnej ( I ) i Dzielnicy Pojezierza Wałecko-Myśliborskiego ( I.3. ). Tylko niewielka, południowa część jednostki położona jest w Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej ( III ), Dzielnicy Kotliny Gorzowskiej ( III.4 ) [wg regionalizacji Tramplera].
Obszar zajmowany przez Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie został ukształtowany przede wszystkim podczas ostatniego zlodowacenia. Obręb Strzelce to w przewadze pagórkowaty krajobraz równin morenowych ze wzgórzami osiągającymi kilkadziesiąt m n.p.m. Lasy tego obrębu podzielone są na część wschodnią i zachodnią przez dolinę polodowcową z rzeką Ogardną i licznymi jeziorami różnej wielkości.Obręb Wilanów na północy obejmuje równinę sandrową z licznymi porozrzucanymi po całym obszarze zagłębieniami, często połączonymi ciekami wodnymi (np. rzeka Pełcz, Przyłężek). Fragment południowy nadleśnictwa tworzy równina sandrowa z występującymi sporadycznie wydmami śródlądowymi. Większość gleb nadleśnictwa (90,7%) to typ gleb rdzawych, pozostałe to gleby murszowe, torfowe i murszowate.
Lasy nadleśnictwa leżą w dorzeczu rzeki Odry. Stosunki wodne związane są z budową geologiczną i rzeźbą terenu. Najkorzystniejsze stosunki wodne posiada północna i środkowa część Obrębu Strzelce Kraj., a to za sprawą rzeczki Ogardna oraz szeregu dużych jezior jak Lipie, Osiek, Ogardzka Odnoga, Słowa, Długie i innych.Część południowa tego obrębu jest bardzo uboga w zbiorniki wodne. Przez Obręb Wilanów płyną rzeczki: Pełcz (Polka), Przyłężek i graniczna z Nadleśnictwem Kłodawa rzeka Santoczna. Ponadto występuje tu kilka naturalnych strumieni i wiele jezior, z których największe to Dankowskie, Wielkie Buszowskie, Przyłężęk i Wełmino.
Nadleśnictwo Strzelce Kraj. charakteryzuje się klimatem Krainy Wielkich Dolin (wg Romera) z wyraźnym wpływem klimatu morskiego i pojeziernego z łagodnymi zimami, chłodnym okresem letnim i wegetacyjnym, opadem w roku poniżej przeciętnej średniej dla kraju oraz długą i ciepłą jesienią.
Zjawiskami niesprzyjającymi są częste późne przymrozki wiosenne oraz susze wiosenne. Panujące wiatry, wywierający znaczący wpływ na gospodarkę leśną, wieją z kierunków zachodnich.

Udział siedlisk leśnych w Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie: las mieszany świeży- 50%, bór mieszany świeży- 38%, bór świeży- 4%, las świeży- 4%, ols- 2%, ols jesionowy- 2%. Udział gatunków panujących w drzewostanach Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie: sosna pospolita- 74%, byk zwyczajny- 8%, dąb szypułkowy- 5%, olsza czarna- 4%, dąb bezszypułkowy- 2%, świerk pospolity- 2%, modrzew europejski- 2%, brzoza brodawkowata- 2%.

Dzięki pracy leśników i ich umiejętnemu korzystaniu z zasobów leśnych wiele cennych fragmentów przyrody zostało zachowanych, a najcenniejsze objęte zostały ochroną rezerwatową. Na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie znajduje się obecnie 5 rezerwatów przyrody: Wilanów, Buki Zdroiskie, Rzeka Przyłężek, Mszar Rosiczkowy koło Rokitna i Mszar Przygiełkowy - Długie im. Huberta Jurczyszyna. Łączna powierzchnia rezerwatów przyrody wynosi 130 ha. Teren Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie na obszarze 4.5 tys. ha wchodzi w skład Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Na naszym terenie znajduje się również: 10 użytków ekologicznych i 7 Pomników przyrody zarówno ożywionej jak i nieożywionej, 4 obszary chronionego krajobrazu i 4 obszary Natura 2000.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, w skład której wchodzi Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie posiada międzynarodowe certyfikaty potwierdzające prowadzenie gospodarki leśnej w sposób prawidłowy, trwały i zrównoważony.

Pobierz aplikację