Mapa

Szlak Wokół Wełmińskich Jezior

Szlak Wokół Wełmińskich Jezior

Kategoria: Nordic walking Dystans: 4.5 km Poziom trudności: średni

Opis:

Jezioro Wełmino Małe ma powierzchnię zwierciadła wody 8 ha i długość ok 700 m. Od strony południowej znajduje się dzika, malownicza plaża, ulubione miejsce pieszych i rowerzystów. Charakteryzuje się spadzistym, stromym brzegiem. Ciekawostką jest informacja potwierdzana przez płetwonurków, iż akwen ten posiada dwa dna. Pierwsze stanowi gruby kożuch roślin wodnych, drugie (rzeczywiste) znajduje się pod nim. Dominująca ryba to okoń, lin, leszcz, towarzysząca: szczupak, płoć i krąp. Zdroisko (niem. Zanzthal) leży przy drodze z Gorzowa Wielkopolskiego do Strzelec Krajeńskich. Przepływa przez nie niewielka rzeczka Santoczna, dopływ Noteci. W latach 1767-1870 istniała tu huta "Zanzthal" produkująca blachy, pręty, sztaby żelazne, narzędzia, gwoździe i igły. Potrzebną do produkcji surówkę sprowadzano z Witnicy, Krosna, gór Harzu oraz przez Szczecin z Rosji. Do dziś pozostał pamiątkowy kamień, kawałki stopionego żelaza oraz sztaba i skobel wejściowych drzwi. Kolejna założona w 1782 roku założona także z polecenia Fryderyka II druga huta produkowała amunicję artyleryjską do armat 3-6-12 funtowych. Szczególny rozkwit w okresie walk Prus z Napoleonem. Rzeka Santoczna położona jest w północno-zachodniej części Polski. Jej długość wynosi 32 km. Jest ona dopływem rzeki Pełczy, która również mierzy 32 km. Ta niewielka rzeczka odegrała ważną rolę w rozwoju tych terenów. Jako Zanze (Santoczna) dała nazwę kilku miejscowościom, które później tworzyły gminę wiejską Zanzhausen (Santoczno), Zanzthal (Zdroisko), Zanzmühle, Zanzhammer (Sącznik). Pierwszą osadą na tym niewielkim terenie był poruszany wodami Santocznej młyn Stollenmühle. Santoczna płynie przez tereny powiatu myśliborskiego i strzelecko-drezdeneckiego. Uchodzi do Pełczy obok miejscowości Górki Noteckie. Rezerwat przyrody „Buki Zdroiskie" został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1982r. w celu ochrony fragmentu naturalnego lasu mieszanego, z dużym udziałem buczyny pomorskiej z charakterystyczną dla niej roślinnością zielną, występującej na granicy zasięgu, na zboczach malowniczego wąwozu wzdłuż rzeki Santoczna. Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 75,57ha. Rezerwat położony jest w przepięknym krajobrazie leśnym doliny rzeki Santocznej - nie zniekształconej, naturalnej, meandrującej licznymi zakolami z charakterystycznymi terasami. Obszar rezerwatu stanowi ciągły pas po obu stronach rzeki o łącznej długości ok. 5 km i szerokości 50 do 370 m. Rezerwat rozpościera się pomiędzy miejscowościami Zdroisko i Górki Noteckie. W rezerwacie przeważają drzewostany starszych klas, w wieku powyżej 50 lat, a wiele pojedynczych okazów sięga 200 lat. Są to drzewostany różnowiekowe, z udziałem buka, dębu, grabu, wiązu, sosny i świerku oraz innych gatunków domieszkowych, z bogatym na ogół podszyciem wyżej wymienionych drzew oraz leszczyny, trzmieliny, czeremchy i kruszyny.