Mapa

Rezerwat "Morenowy Las"

Rezerwat "Morenowy Las"

Opis:

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego fragmentu lasu o charakterze grądu środkowoeuropejskiego i żyznej buczyny niżowej. Rezerwat znajduje się w sąsiedztwie rezerwatu „Bogdanieckie Grądy”, zajmuje teren pagórkowaty. Na obszarze rezerwatu wyróżniono dwa siedliska przyrodnicze, grąd środkowoeuropejski oraz żyzną buczynę niżową.