Mapa

Rezerwat "Dębowa Góra"

Rezerwat "Dębowa Góra"

Opis:

Celem ochrony jest zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego grądu środkowoeuropejskoiego z fragmentem żyznej buczyny niżowej. Teren rezerwatu położony jest na wzniesieniach morenowych znajdujących się na krawędzi wysoczyzny Równiny Gorzowskiej. Na obszarze rezerwatu wyróżniono dwa siedliska przyrodnicze, grąd środkowoeuropejski oraz żyzną buczynę niżową.