Mapa

Rezerwat "Bogdanieckie Grądy"

Rezerwat "Bogdanieckie Grądy"

Opis:

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu o charakterze grądu środkowoeuropejskiego w stanie zbliżonym do naturalnego.