Mapa

Rezerwat "Bogdanieckie Cisy"

Rezerwat "Bogdanieckie Cisy"

Opis:

Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych jednej z najliczniejszych w Polsce populacji cisa , rozwijającej się w środowisku lasu mieszanego w strefie wschodniej granicy zasięgu geograficznego.