Mapa

Rezerwat przyrody "Rzeka Przyłężek", N-ctwo Kłodawa

Rezerwat przyrody "Rzeka Przyłężek", N-ctwo Kłodawa

Wilanów , l-ctwo Rybakowo
957279730

Opis:

Głównym celem ochrony  jest zachowanie  fragmentu  rzeki Przyłężek, nadbrzeżnych   skarp  i otaczających ją drzewostanów  tworzących  układ  przyrodniczy będący doskonałym siedliskiem ryb łososiowatych.