Mapa

Rezerwat przyrody "Buki Zdroiskie", N-ctwo Kłodawa

Rezerwat przyrody "Buki Zdroiskie", N-ctwo Kłodawa

Opis:

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowane ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego, który ciągnie się malowniczym wąwozem wzdłuż rzeki Santocznej. Prowadzi tu ścieżka – szlak o dużych walorach krajobrazowych.