Mapa

Park w Karsku

Park w Karsku

Karsko , Ogrodowa 7
957466512

Opis:

Park dworski założony w 1775 r., na zapleczu którego znajdują się ruiny dawnego dworu obronnego z XVI/XVII wieku. Drzewostan parku tworzą głównie gatunki drzew rodzimego pochodzenia, w tym dęby, lipy, jesiony, wiązy, graby o rozmiarach pomnikowych. W parku znajdują się dwa pomniki przyrody – dąb bezszypułkowy zwany „Chochołem” i lipa szerokolistna zwana „Brzęczadło”. Z gatunków obcego pochodzenia na uwagę zasługują stare jedlice i wejmutki.